Liga Halowej Piłki Nożnej Kęty - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • KOBIERNICE - CIEPLUCHY 0:15
 • KIWAJAKOTAKO - 4 FUN 4:6
 • K3 - CHŁOPAKI Z OŚKI 7:9
 • WAPIENNA TEAM - pauza
 •        

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 7, wczoraj: 18
ogółem: 135 901

statystyki szczegółowe

Buttony

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN  ROZGRYWEK

LIGI  HALOWEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  KĘTY  2014/2015

 

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach

 

Artykuł I – Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest:

 • popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Kętach i najbliższej okolicy,
 • wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Kęt w Halowej Piłce Nożnej,
 • krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Kęty,
 • zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć sportowych,
 • powstrzymywanie zjawisk dewiacji pojawiających się wokół sportu /przemoc, doping/.

 

Artykuł II – Organizator rozgrywek

Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach. Zadaniem organizatora jest:

 • nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodności ich przebiegu z niniejszym regulaminem,
 • opracowanie terminarza rozgrywek,
 • rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny,
 • zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek,
 • prowadzenie statystyki rozgrywek,
 • kontrola uprawnień zawodników do gry.

 

Artykuł III – Termin i miejsce rozgrywek

 1. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z terminarzem przygotowanym przez organizatora. Terminarz otrzymają kapitanowie drużyn minimum 5 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Start rozgrywek nastąpi w listopadzie 2014 roku, a zakończenie nastąpi w marcu              2015 roku.
 3. Spotkania będą rozgrywane w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach,         os. Nad Sołą 29.
 4. Spotkania rozgrywane będą we czwartki od godziny 21:00 i piątki od godziny 21:00 chyba że Organizator zadecyduje inaczej.
 5. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na polu gry, najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje zakończenie spotkania. O weryfikacji wyniku zawodów decyduje Organizator rozgrywek.

 

Artykuł IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

Do rozgrywek Ligi Halowej Piłki Nożnej Kęty 2014/2015 zostanie dopuszczone maksimum                8 zespołów, które jako pierwsze złożą zgłoszenie u Organizatora rozgrywek. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dokładną nazwę drużyny,
 • dane kontaktowe kapitana drużyny,
 • nazwiska, daty urodzenia oraz przynależność klubową poszczególnych zawodników.

 

Artykuł V – Zgłaszanie zawodników do gry

 1. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 20 zawodników, w każdym meczu może wystąpić maksymalnie 15 zawodników.
 2. Listę zgłoszeń będzie można uzupełnić do 20 zawodników do końca pierwszej rundy rozgrywek. W szczególnych przypadkach (np. kontuzje) Organizator może zezwolić na uzupełnienie listy zgłoszeń w trakcie rundy rewanżowej, ale maksymalnie do 20 zawodników.
 3. Dopuszczone do udziału w rozgrywkach są tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizator może wyrazić zgodę na udział w rozgrywkach osobom niepełnoletnim, warunkiem jest dostarczenie Organizatorowi przez rodzica lub opiekuna prawnego, podpisanej zgody na uczestnictwo w zawodach.
 4. Wśród zgłoszonych zawodników może być dowolna ilość zawodników klasy „A” i „B”, rozgrywek młodzieżowych oraz maksymalnie dwóch zawodników klasy okręgowej i lig wyższych, prowadzonych przez polskie OZPN w sezonie 2014/2015
 5. Udział w spotkaniu nieuprawnionego zawodnika będzie traktowany jako automatyczny walkower /5 – 0/ dla drużyny przeciwnej.
 6. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli figuruje on na zbiorczej liście drużyny.
 7. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, zawodnicy i drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.
 8. Zmiana przynależności zawodnika do drużyny może nastąpić w trakcie przerwy pomiędzy       I i II rundą rozgrywek. Każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników.
 9. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości danego zawodnika. Protesty można składać u sędziego zawodów do końcowej syreny, oznaczającej zakończenie spotkania. Sędzia prowadzący zawody winien umieścić treść protestu w sprawozdaniu z zawodów.

 

Artykuł VI – Przepisy i zasady gry

 1. Mecz trwa 2 x 20 minut z 5-minutową przerwą.
 2. Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego.
 3. Ostatnie 2 minuty spotkania odmierzane są jako czas efektywny, chyba że różnica bramek wynosi więcej niż 3.
 4. Każdej drużynie przysługuje 1 – minutowy czas taktyczny w każdej połowie zawodów. Czas może zgłosić tylko kapitan drużyny, która w danym momencie posiada piłkę.
 5. W drużynie występuje czterech zawodników plus bramkarz. Każda drużyna może posiadać maksymalnie 10 zawodników rezerwowych.
 6. Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż.
 7. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.
 8. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 4 sekundy od momentu wejścia                 w posiadanie piłki.
 9. Pole bramkowe jest tożsame z polem karnym.
 10. Przy wykonywaniu wszystkich stałych fragmentów gry wszyscy przeciwnicy powinni zachować odległość minimum 5 m od piłki. Zawodnik wykonujący wznowienie ma                  4 sekundy na jago wykonanie od momentu wejścia w posiadanie piłki /ustawienie/ lub sygnału gwizdka, jeżeli gra wznawiana jest na sygnał gwizdka.
 11. Gra wślizgiem jest karana rzutem wolnym bezpośrednim, z zastrzeżeniem pkt 12.
 12.  Gra wślizgiem jest dozwolona poza zasięgiem przeciwnika.
 13. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się minimum 3 zawodników każdej drużyny.
 14. Jeżeli w drużynie na polu gry, wskutek udzielonych kar indywidualnych, pozostaje mniej niż 3 zawodników to kolejne kary są odkładane, tzn. będą egzekwowane po zakończeniu poprzednich kar. Zawodnik, który otrzymał karę, która jest odłożona musi natychmiast opuścić pole gry.
 15. Sędzia nie jest zobowiązany do natychmiastowego przerywania gry jeżeli nastąpiło przewinienie, jeżeli zachodzi możliwość sędzia powinien stosować przywilej korzyści.
 16. Z rozpoczęcia gry /od środka/ piłka nie musi zostać zagrana bezpośrednio do przodu.

 

Rzut z autu:

 1. Aut wykonuje się nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.
 2. Piłka przed zagraniem musi być ustawiona nieruchomo na linii. Za jakiekolwiek naruszenie tego przepisu, rzut z autu wykona drużyna przeciwna.
 3. Z rzutu z autu bramka nie może zostać zdobyta bezpośrednio.
 4. Jeżeli piłka uderzy w sufit grę wznawia się rzutem z autu, przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który ostatnio dotknął piłki. Rzut wykonuje się z linii bocznej, z  miejsca najbliższego miejscu, gdzie doszło do kontaktu piłki z sufitem.

 

Gra bramkarza:

 1. Bramkarz w polu bramkowym /półłuk o promieniu 6 m/ może łapać piłkę i przetrzymywać ją w rękach nie dłużej niż 4 sekundy.
 2. Bramkarz nie może łapać piłki zagranej nogą /od stopy do kolana/ przez współpartnera, chyba że zagranie było przypadkowe.
 3. Piłkę, która opuściła boisko przez własną linię bramkową bramkarz wprowadza do gry    ręką, bez ograniczenia połowy boiska. Bramkarz nie może dotknąć piłki nogą po opuszczeniu jej z rąk, będzie to skutkowało rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.
 4. Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio na drużynie przeciwnej /dotyczy autu bramkowego/.
 5. W momencie gdy piłka opuści pole gry poza linię końcową to grę wznowić może tylko              i wyłącznie bramkarz, za wyjątkiem sytuacji gdy zarządzony zostanie rzut rożny.

 

Rzuty wolne:

 1. Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie.
 2. O rodzaju rzutu decyduje sędzia zawodów zgodnie z „Przepisami gry w piłkę nożną”,            z zastrzeżeniem, że za wykonany wślizg przyznaje się rzut wolny bezpośredni.
 3. Wszystkie przewinienia karane rzutem wolnym bezpośrednim, które zostaną wykonane we własnym polu bramkowym, będą karane rzutem karnym wykonywanym z odległości 6 m.
 4. Przy rzucie karnym bramkarz stoi na linii bramkowej.
 5. Jeżeli zawodnik popełnił przewinienie karane rzutem wolnym pośrednim we własnym polu karnym to rzut ten zostanie wykonany z linii pola karnego, z miejsca najbliższego miejscu popełnienia przewinienia.

 

Zmiany:

 1. Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy, zmieniający innego zawodnika.
 2. Zawodnik opuszczający boisko musi je opuścić w strefie zmian, znajdującej się na własnej połowie boiska, w bezpośrednim sąsiedztwie ławki rezerwowych.
 3. Zawodnik wchodzący na boisko musi to uczynić w strefie zmian, jednak nie wcześniej niż pole gry opuści zawodnik schodzący.
 4. Zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziego.
 5. Zawodnik, który opuści pole gry poza strefą zmian lub zawodnik rezerwowy, który zbyt wcześnie wejdzie na pole gry bądź uczyni to poza strefą zmian, zostanie napomniany /żółta kartka/.
 6. Za źle przeprowadzoną zmianę drużyna, która zawiniła zostanie ukarana rzutem wolnym pośrednim, przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka                   w momencie przerwania gry.

 

Faule akumulowane:

 1. Faule akumulowane obejmują faule karane rzutem wolnym bezpośrednim.
 2. Pierwsze cztery faule popełnione podczas jednej połowy są rejestrowane w sprawozdaniu, każdy następny karany jest przedłużonym rzutem karnym, wykonywanym z odległości 10 m lub z miejsca przewinienia, jeżeli znajduje się ono bliżej bramki przeciwnika niż miejsce wykonania przedłużonego rzutu karnego /w tym przypadku o miejscu wykonania decyduje drużyna atakująca/.
 3. Przy wykonywaniu rzutów wymienionych w punkcie poprzednim wszyscy zawodnicy muszą znajdować się poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym.

 

Artykuł VII – Kary

 1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień /żółta kartka/ oraz wykluczeń /czerwona kartka/.
 2. Zawodnik ukarany napomnieniem musi opuścić boisko na 2 minuty. Powrót tego zawodnika lub wejście zawodnika rezerwowego na pole gry może nastąpić wcześniej, jeżeli drużyna grająca w osłabieniu straci bramkę.
 3. Jeżeli zawodnik zostaje po raz drugi ukarany napomnieniem w tym samym meczu to zostaje wykluczony do końca spotkania.
 4. Jeżeli bramkę uzyska drużyna grająca w osłabieniu to nadal gra ona z mniejszą liczbą zawodników.
 5. Jeżeli obie drużyny grają po 3 lub 4 zawodników to po utracie bramki przez którąkolwiek             z drużyn, obie uzupełniają skład o 1 zawodnika.
 6. Po otrzymaniu napomnienia przez bramkarza pole gry może opuścić inny zawodnik, aktualnie przebywający na polu gry, wskazany przez kapitana drużyny. Po otrzymaniu drugiego napomnienia bramkarz opuszcza pole gry do końca zawodów.
 7. Drużyna, której zawodnik został ukarany bezpośrednim wykluczeniem z gry, gra                      w osłabieniu  przez 2 minuty, bez względu na ilość straconych bramek.
 8. Zawodnik ukarany bezpośrednim wykluczeniem z gry obligatoryjnie pauzuje w kolejnym spotkaniu. Długość kary może być zwiększona przez Organizatora.
 9. Jeżeli zawodnik rezerwowy zostanie ukarany napomnieniem lub wykluczeniem z gry to obowiązek pomniejszenia zawodników znajdujących się na polu gry spoczywa na kapitanie drużyny.
 10. Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli:
  • jest winny niesportowego zachowania,
  • słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
  • uporczywie narusza przepisy gry,
  • opóźnia wznowienie gry,
  • nie zachowuje wymaganej odległości przy wykonywaniu wznowień przez przeciwnika,
  • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
  • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,
  • przerywa korzystnie rozwijającą się akcję drużyny przeciwnej.
 11. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli:
 • gra brutalnie,
 • pluje na przeciwnika lub inna osobę,
 • zachowuje się wybitnie niesportowo,
 • używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką /nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym/,
 • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się                   w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
 • otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.

 

Artykuł VIII – Sędziowie

 1. Za obsadę zawodów odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Zawody prowadzi minimum 1 sędzia.

 

Artykuł IX – Klasyfikacja końcowa

O miejscu w tabeli decydują kolejno:

 1. Większa liczba zdobytych punktów.
 2. Bezpośrednie spotkania.
 3. Lepsza różnica bramek.
 4. Większa liczba zdobytych bramek.
 5. Rozegranie dodatkowego meczu.

Jeżeli drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek lub zrezygnuje z udziału to jej wyniki zostaną zaliczone, jeżeli rozegra minimum połowę przewidzianych spotkań.

 

Artykuł X – Wykluczenie drużyny

Organizator wykluczy drużynę z rozgrywek jeżeli:

 1. Drużyna nie stawi się na trzy spotkania i zostaną one zweryfikowane jako walkowery na niekorzyść tej drużyny.
 2. Zawodnicy drużyny notorycznie będą zachowywać się w sposób nieetyczny w stosunku do innych uczestników, sędziów, kibiców oraz pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji              w Kętach.

 

Artykuł XI – Zasady finansowania

 1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach wspólnie pokrywają koszt udostępnienia Hali Sportowej według aktualnie obowiązujących cen.
 2. Należności będą regulowane w dwóch ratach w recepcji Hali Sportowej.
 3. Rata I-wsza płatna nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszej rundy rozgrywek, rata II-ga po zakończeniu rundy pierwszej w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora.

 

Artykuł XII – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają „Przepisy gry w piłkę nożną”.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywać się będą zmagania.
 3. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator zawodów.
 4. Tylko Organizator jest władny dokonywania zmian w terminarzu rozgrywek.

 

 

 

 

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. CIEPLUCHY CIEPLUCHY 31 bz
2. 4 FUN 4 FUN 26 bz
3. KIWAJAKOTAKO KIWAJAKOTAKO 21 bz
4. CHŁOPAKI Z OŚKI CHŁOPAKI Z OŚKI 13 plus
5. KOBIERNICE KOBIERNICE 13 minus
6. K3 K3 10 minus
7. WAPIENNA TEAM WAPIENNA TEAM 8 bz

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
KOBIERNICE 0:15 CIEPLUCHY
KIWAJAKOTAKO 4:6 4 FUN
K3 7:9 CHŁOPAKI Z OŚKI
WAPIENNA TEAM pauza

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.